رویدادها

کارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی

نگارش پروپوزال و مقالات علمی

نگارش پروپوزال و مقالات علمی

فناوری های توانبخشی

فناوری های توانبخشی

انجمن علوم اعصاب

انجمن علوم اعصاب

جشنواره عکاسی بانوی سلامت ایران

جشنواره عکاسی بانوی سلامت ایران

پویش ملی سلامت

پویش ملی سلامت

کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

نهمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

نهمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق