دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦
آرشيو اخبار


روابط عمومی دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع دانشگاههای یک درصد برتر دنیا
از بین دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب حروف الفبا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران، بقیه الله (عج)، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کرمانشاه، مازندران و مشهد در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
 ١٠:٢٢ - چهارشنبه ١٧ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:٥٦ - جمعه ٤ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:٥٣ - چهارشنبه ٢ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:٢٤ - سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:١٨ - سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢١:٠٦ - سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٠ - سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٤٣ - دوشنبه ٣٠ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٠ - دوشنبه ٣٠ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:١٢ - دوشنبه ٣٠ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٦ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٠ - شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٠٦ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١١ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٠٦ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٤٤ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣١ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٦ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٦ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران :
پیام نوروزی دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه
 ٠٩:٢٩ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

محتويات مرتبط