بازدید نوروزی معاون درمان دانشگاه از روند خدمت رسانی در بیمارستان های لولاگر و شفایحیائیان در روز 4 فروردین سال 96
بازدید نوروزی معاون درمان دانشگاه از روند خدمت رسانی در بیمارستان های لولاگر و شفایحیائیان در روز 4 فروردین سال 96
در راستای بازدید نوروزی انجام شد / بازدید مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به همراه معاون درمان دانشگاه از بیمارستان یافت آباد
در راستای بازدید نوروزی انجام شد / بازدید مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به همراه معاون درمان دانشگاه از بیمارستان یافت آباد
بازدید ریاست دانشگاه و معاونت درمان از بیمارستان شهدای هفتم تیر
بازدید ریاست دانشگاه و معاونت درمان از بیمارستان شهدای هفتم تیر
بازدید ریاست دانشگاه و معاونت درمان از بیمارستان فیروزآبادی
بازدید ریاست دانشگاه و معاونت درمان از بیمارستان فیروزآبادی
شروع بازدیدهای نوروزی ریاست دانشگاه و اعضای هیات رییسه
شروع بازدیدهای نوروزی ریاست دانشگاه و اعضای هیات رییسه
بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان از ستاد هدایت و EOC معاونت درمان
بازدید نوروزی ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان از ستاد هدایت و EOC معاونت درمان
در راستای بازدیدهای نوروزی انجام شد/ بازدید معاونت درمان دانشگاه ازمجتمع آموزشی درمان حضرت رسول اکرم (ص)
در راستای بازدیدهای نوروزی انجام شد/ بازدید معاونت درمان دانشگاه ازمجتمع آموزشی درمان حضرت رسول اکرم (ص)
پیام نوروزی دکتر روحانی به مناسبت آغاز سال 1396
پیام نوروزی دکتر روحانی به مناسبت آغاز سال 1396
 پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶
پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶
تکذیب ادعای بازداشت یک خبرنگار با شکایت وزارت بهداشت
تکذیب ادعای بازداشت یک خبرنگار با شکایت وزارت بهداشت
 اعلام ساعات کاری کتابخانه مرکزی در هفته دوم فروردین ماه
اعلام ساعات کاری کتابخانه مرکزی در هفته دوم فروردین ماه
پیام نوروزی دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه
پیام نوروزی دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه
پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو
پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو
برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال ۹۶
برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال ۹۶
فراخوان شرکت در دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی کشور
فراخوان شرکت در دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی کشور