پنج شنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٤
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


انتصاب دکتر سید کاظم ملکوتی بعنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دکتر سید کاظم ملکوتی عضو هیأت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – انستیتو روانپزشکی تهران بعنوان معاون پژوهشی این دانشکده منصوب گرديد.
 ١٧:١٥ - چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
انتصاب دکتر حمید پیروی به عنوان مشاور مدیر پژوهش دانشگاه
دکتر حمید پیروی به عنوان مشاور مدیر پژوهش دانشگاه
 ١٣:٥٢ - سه شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر هاله احمدنیا بعنوان ریاست مرکز بهداشت غرب تهران
دکتر هاله احمدنیا بعنوان ریاست مرکز بهداشت غرب تهران منصوب شد.
 ٠٨:٣٩ - يکشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سید عباس رضوی به عنوان عضو و دبیر کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه
دکتر سید عباس رضوی به عنوان عضو و دبیر کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه منصوب شد
 ٠٨:٤٩ - سه شنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر محمد صادق قاسمی بعنوان معاون بین الملل دانشگاه
دکتر محمد صادق قاسمی سرپرست معاونت بین الملل بعنوان معاون بین الملل دانشگاه منصوب شد.
 ٠٨:٣٨ - يکشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سيد علي جواد موسوي به سمت معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
دکتر سيد علي جواد موسوي سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري به عنوان معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه منصوب شد
 ١٤:٣٢ - سه شنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر روشنک قدس بعنوان سرپرست مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل منصوب شد
انتصاب دکتر روشنک قدس بعنوان سرپرست مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
 ١٢:٥٢ - چهارشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسن امیری به عنوان رییس بیمارستان شهدای هفتم تیر منصوب شد
انتصاب دکتر حسن امیری به عنوان رییس بیمارستان شهدای هفتم تیر
 ١٤:٣٣ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فريد الدين وحيدي به عنوان سرپرست بیمارستان شهيد فهميده منصوب شد
انتصاب دکتر فريد الدين وحيدي به عنوان سرپرست بیمارستان شهيد فهميده
 ١٧:٥٢ - سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد احمدوند به عنوان رئيس بيمارستان فيروزآبادي منصوب شد
انتصاب دکتر محمد احمدوند به عنوان رئيس بيمارستان فيروزآبادي
 ١١:٤٣ - شنبه ١٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر فروغ رفيعي به عنوان رئيس دانشكده پرستاری و مامایی
رياست دانشگاه طي حكمي دكتر فروغ رفيعي سرپرست دانشكده پرستاری و مامایی را بعنوان رئيس دانشكده پرستاری و مامایی منصوب نمود.
 ١٢:١٥ - چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی به عنوان مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر حسن ابوالقاسم گرجی به عنوان مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه
 ١٣:٢٦ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر شهناز شاهنده به عنوان مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر شهناز شاهنده به عنوان مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه
 ١٣:٢١ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سیروس پناهی به عنوان مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر سیروس پناهی به عنوان مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه
 ١٣:١٨ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر عزیز رضاپور به عنوان مدیر گروه اقتصاد بهداشت دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر عزیز رضاپور به عنوان مدیر گروه اقتصاد بهداشت دانشگاه
 ١٣:١٣ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آقاي بالوئي بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان كودكان شهيد حسين فهميده منصوب شد
انتصاب آقاي بالوئي بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان كودكان شهيد حسين فهميده
 ١٢:٣٤ - شنبه ٢٠ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي دکتر جواد صراف زاده به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي دکتر جواد صراف زاده به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه
 ١٥:٤٢ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي عسگر دوستدار رزی به عنوان مدیر گروه بینایی سنجی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي عسگر دوستدار رزی به عنوان مدیر گروه بینایی سنجی دانشگاه
 ١٥:٢٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي محمد صادق جنابی به عنوان مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي محمد صادق جنابی به عنوان مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه
 ١٥:١٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر جعفر بوالهری به عنوان مدیر گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر جعفر بوالهری به عنوان مدیر گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه
 ١٤:٢٢ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>